Lục Bình Gỗ Nguyên Khối

Showing all 10 results

Lục Bình Gỗ Nguyên Khối được làm từ gỗ tự nhiên 100%, đặc nguyên khối không chấp ghép. Lục Bình Gỗ nguyên khối thường được làm từ gỗ Hương đỏ, Gỗ Mun, Gỗ Gõ, Gỗ Cẩm